Проекти со училишта: Проектот "Нов Настан" - Почитување Happening

Внимание, почитување на различностите по ентитет, пол, националност, култура, традиција, психолошки развој, возраст, социјална карта...

 

  •