• muzejprilep@yahoo.com

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП

МУЗЕИ, СПОМЕН КУЌИ И ГАЛЕРИИ
Закажување на посети
Локации на мапа