• muzejprilep@yahoo.com | ул. ,,Александар Македонски'' бр.400 | Прилеп, Република Северна Македонија | www.muzejprilep.org.mk |

НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ПРИЛЕП

МУЗЕИ, СПОМЕН КУЌИ И ГАЛЕРИИ

Клик на саканата поставка за 360° виртуелна тура

Закажување на посети - Ценовник
Локации на мапа